Scholen bewust: signalering van mensenhandel op middelbare scholen

Onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) onder 400 Nederlandse docenten van 343 verschillende scholen. Het rapport is gemaakt door Markteffect B.V.

Achtenzeventig procent van de docenten in het voortgezet onderwijs denkt een slachtoffer van mensenhandel niet te kunnen herkennen onder hun leerlingen. Veertig procent van de docenten geeft bovendien aan niet te weten wat te moeten doen als zij vermoeden dat een leerling slachtoffer is, zo blijkt uit dit onderzoek.

Docenten kunnen een cruciale rol te spelen in het signaleren van de grootste groep slachtoffers van mensenhandel die ons land kent: minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. Toch besteedt 20 procent van de scholen helemaal geen aandacht aan mensenhandel, terwijl er op iedere middelbare school twee meisjes in aanraking komen met loverboys.