Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie

In dit onderzoek staat de vraag centraal of het mogelijk dan wel wenselijk is om de formele procespositie en het hoorrecht van de minderjarige in het Nederlandse civiele procesrecht uit te breiden en zo ja, op welke wijze. Hierbij wordt onderzocht wat de pedagogische en juridische voor- en nadelen daarvan zouden zijn.   

Dit onderzoek omvat twee aspecten:

  1. het hoorrecht van minderjarigen in familie- en jeugdprocedures en
  2. de procespositie van minderjarigen in familie- en jeugdprocedures.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Juridische analyse van de procespositie en het hoorrecht van minderjarigen
  3. Inzichten van de pedagogische wetenschappen en de neuropsychologie
  4. Praktijkonderzoek naar ervaringen met de civiele procespositie van minderjarigen
  5. Naar een uitbreiding van de formele procespositie en het hoorrecht

Literatuurlijst
Summary
Dankwoord

Publicatiegegevens

Auteur(s): Bruning, M.R., Smeets, D.J.H., Bolscher, K.G.A., Peper, J.S., Boer, R. de, Alink, L.R.A. (medew.), Crone, E.A.M. (medew.), Doek, J.E. (medew.), Mesman, J. (medew.), Zon, K.A.M. van der (medew.)

Organisatie(s): Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden - Faculteit der Sociale Wetenschappen, WODC

Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2020, ISBN: 978--94-6240-554-7