Ontwikkelingen adviezen en meldingen Veilig Thuis

Rapport over de adviezen en meldingen van het meldpunt Veilig Thuis (VT) dat kan worden ingeschakeld bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Dit onderzoeks rapport gaat in op de ontwikkeling van het aantal meldingen en adviezen in VT-regio’s in 2017, 2018 en 2019. Daarbij wordt ook duiding gegeven van de oorzaken van deze ontwikkelingen.