In de lift

Om te kijken of de methodiek goed werkt, deed het Verwey-Jonker Instituut  langlopend onderzoek naar de Oranje Huis Aanpak. Het brengt de effecten van de hulpverlening in de Oranje Huizen op het geweld en de veiligheid, problematiek en welbevinden van cliënten in kaart.

Dit onderzoek sluit aan bij het grotere cohortonderzoek onder de cliëntpopulatie van 13 Veilig Thuis regio’s

Onderzoeksvragen 

  • Hoe ziet de achtergrond en problematiek van vrouwen die bij het Oranje Huis terecht komen eruit? Verschilt deze van de groep vrouwen die bij Veilig Thuis gemeld wordt? 
  • Hoe gaat het anderhalf jaar na binnenkomst in het Oranje Huis met de veiligheid, problematiek en het welbevinden van de vrouwen en kinderen? 
  • Hoe wordt de geboden hulp ervaren? Welke elementen waren positief en wat zijn verbeterpunten? 
  • Sluit de Oranje Huis Methodiek aan bij de behoeften van cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen?

Auteurs

Milou Lünnemann, Katinka Lünnemann, Mathilde Compagner.