Niet samenwerken omdat het moet, maar omdat het helpt

Onderzoeksrapport over domeinoverstijgend werken in het lokaal veld rondom huiselijk geweld en kindermishandeling – leren van Rotterdam-Rijnmond en Gooi en Vechtstreek.

Professionals die gezinnen helpen waarin sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, staan voor een grote uitdaging. Ook omdat er vaak meerdere professionals uit meerdere organisaties en verschillende domeinen betrokken zijn. Deze professionals moeten samenwerken om succesvol te zijn, organisaties soms verschillende visies hebben waar professionals rekening mee moeten houden en professionals bovendien gebonden zijn aan beperkingen en verplichtingen in wet- en regelgeving. Dit onderzoek laat zien dat het voor professionals niet altijd eenvoudig is om in gezinnen te doen wat nodig is, en dat managers en bestuurders die de randvoorwaarden voor hen moeten organiseren van goede huize moeten komen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan, het Athena Instituut van de Vrije Universiteit en Hiemstra en de Vries, met subsidie van ZonMw.

Erisman, J., Verbeek, E., Bleeker, Y., Peters, C., Regeer, B., & Verstraeten, R. (2021). “Niet samenwerken omdat het moet, maar omdat het helpt”. Domeinoverstijgend werken in het lokaal veld rondom huiselijk geweld en  kindermishandeling – leren van Rotterdam-Rijnmond en Gooi en Vechtstreek. Amsterdam: Regioplan.


Bron: www.zonmw.nl