Onderzoeksrapport: Hoe bescherm je kinderen als het thuis onveilig is?

Longitudinaal onderzoek naar de meerwaarde van de jeugdbescherming.

Steketee, M., & Doelman, E. (2022). Hoe bescherm je kinderen als het thuis onveilig is? Een longitudinaal onderzoek naar de meerwaarde van de jeugdbescherming in gezinnen waar sprake is van kindermishandeling. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van kinderbeschermingsmaatregelen.

Voor het onderzoek zijn verschillende gezinnen, waar sprake is van kindermishandeling en waar een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd, anderhalf jaar gevolgd na de start van de uitvoering van de maatregel door de gecertificeerde instellingen. Op basis van het onderzoek concluderen de onderzoekers dat een kinderbeschermingsmaatregel werkt.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de leerstoel intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

U vindt het onderzoeksrapport - en ook een infographic en persbericht over het onderzoek  -op de website van het Verwey-Jonker Instituut: www.verwey-jonker.nl.