Onderzoek naar sentiment rond thema seksueel grensoverschrijdend gedrag

I&O Research deed onderzoek naar het sentiment dat in Nederland leeft rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit in het kader van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

In welke mate herkennen Nederlanders de verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld? En in welke mate voelen Nederlanders urgentie bij het aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld? Onder andere deze vragen komen in het onderzoek aan bod.

Het onderzoeksrapport is te downloaden van de website van I&O Research (bron):
Werkhooven, J. van & Heuzels, L. (2023). Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Amsterdam: I&O Research.
https://www.ioresearch.nl/actueel/zeven-op-de-tien-nederlanders-hardere-aanpak-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-nodig/.

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) hebben het onderzoek op 22 maart 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl.