Onderzoek naar ‘Anders dan incidenteel’-criterium in de Wet tijdelijk huisverbod

Bij huiselijk geweld kan de burgemeester de bewoner een tijdelijk huisverbod opleggen. Dat geldt ook voor een persoon die er ‘anders dan incidenteel’ verblijft. De aanleiding voor dit onderzoek is dat in de praktijk onduidelijkheid blijkt te bestaan over wat moet worden verstaan onder personen die ‘anders dan incidenteel’ in de woning verblijven.

Het onderzoek is uitgevoerd door Erasmus School of Law, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Uit het onderzoek blijkt dat – om een ongelijke toepassing van de wet te voorkomen -  ‘anders dan incidenteel’ toepasbaar zou moeten zijn op de achterblijver én op de persoon die uit huis wordt geplaatst. 

Het onderzoek vindt u op de website van het WODC (bron): www.wodc.nl.

Uit Beijerse, J., & Turfboer, C. (2023). ‘Anders dan incidenteel’-criterium in de Wet tijdelijk huisverbod. De beroepsrechtspraak in de bredere context van de toepassingspraktijk. Erasmus School of Law, in opdracht van het WODC.