Evaluatie Wet clausulering recht op contact of omgang na partnerdoding

Om de besluitvorming over omgang na partnerdoding te verduidelijken is in 2018 de Wet clausulering recht op contact of omgang na partnerdoding ingesteld. Regioplan en Avans Hogeschool hebben in opdracht van het WODC onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de effecten van deze wetswijziging.

De wetswijziging had als doel om de zorgvuldigheid bij besluiten inzake omgang in partnerdodingszaken te waarborgen, en daarbij de behartiging van de belangen van het kind goed te borgen. 

Je vindt het evaluatierapport op de website van het WODC: www.wodc.nl (bron).

Van Ansem, N., Verbeek, E., De Vaan, K., Nicolai, E. & Janssen, J. (2023). Evaluatie Wet clausulering recht op contact of omgang na partnerdoding. Regioplan Beleidsonderzoek B.V.