Vadercontact in de opvang

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar afwegingen en dilemma’s die een rol spelen in het contact tussen kinderen en de achterblijvende vader op het moment dat moeder met kinderen vanwege huiselijk geweld in de opvang terecht komt. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de drie vrouwenopvangorganisaties Blijf Groep, Moviera en Sterk Huis en werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Het onderzoeksrapport, een afwegingskader en bijbehorende handleiding voor professionals in de opvang zijn te downloaden van de website van het Verwey-Jonker Instituut: www.verwey-jonker.nl (bron).

Lünnemann, M.K.M., Lünnemann, K.D., & Compagner, M. (2024). Vadercontact in de opvang. Een onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van de opvang gedurende de periode dat moeder en kinderen in de opvang verblijven wegens huiselijk geweld. Verwey-Jonker Instituut.

Compagner, M., Lünnemann, M.K.M., & Lünnemann, K.D. (2024). Handleiding en afwegingskader voor vader-kind contact tijdens de eerste periode van kind en moeder in opvang. Verwey-Jonker Instituut.

Verwey-Jonker Instituut. (2024). Afwegingskader vader-kind contact tijdens eerste periode van kind en moeder in de opvang. Verwey-Jonker Instituut.