Methode RelatieWijs digitaal beschikbaar

Begin volgend jaar komt de nieuwe, digitale versie van de methode RelatieWijs beschikbaar. RelatieWijs ondersteunt professionals in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. Ook biedt de methode handvatten om er adequaat op te reageren.

In juni 2017 werd RelatieWijs gelanceerd voor professionals in wijkteams en zijn trainingen aan onder andere Veilig Thuis medewerkers gegeven.

Uit een evaluatie bleek dat er behoefte was aan een meer consistente methodiek. 

Volgens de ontwikkelaars van de methodiek vinden veel professionals het lastig om (ex-)partnergeweld te signaleren en te bespreken. Er is vaak een taboe op grensoverschrijdend gedrag, vooral tussen volwassenen, die immers een eigen verantwoordelijkheid hebben. Hoe je het inschat, hangt af van eigen waarden, normen, ervaringen, (gebrek aan) kennis en expertise. Er is ook sprake van een groot, grijs middengebied.

Relatiewijs is een aanvullend instrument op de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Met RelatieWijs wordt een kleurenkaart toegekend aan het gedrag, met tips en suggesties voor het gesprek. Het handelen bij grensoverschrijdend gedrag verloopt volgens de stappen van de meldcode.

Eind maart 2022 start Movisie een basistraining en een Train-de-trainer RelatieWijs.