Safe at Home project presenteert handreiking voor woningcorporaties

Tijdens de eindconferentie van het Safe at Home project werd vorige week in Den Haag de handreiking Signaleren achter de voordeur gepresenteerd.

Deze handreiking beschrijft de manier waarop woningcorporaties kunnen bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kadera is in 2017 gestart met het Safe at Home project: een internationaal, tweejarig project, gefinancierd door de Europese Unie, dat woning- corporaties actief betrekt bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Unieke positie

In het project zijn vakmensen van woningcorporaties getraind in het herkennen en doorgeven van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Corporatiemedewerkers komen immers achter de voordeur, ook bij huurders die verder geen andere personen of organisaties binnenlaten. Bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden of reparaties. Daarmee hebben zij een unieke positie om verborgen geweld te signaleren.

Alarmerende situaties

Uit de bijna 70 trainingen die de afgelopen twee jaar zijn gegeven aan meer dan 1.300 vakmensen, is gebleken dat zij nu al veel alarmerende situaties tegenkomen in hun werk. Deze signalen bleven vaak bij deze werknemers liggen.

De training heeft de kennis over (signalen van) huiselijk geweld en kindermishandeling vergroot, zodat deze vakmensen in staat zijn om op een zorgvuldige manier om te gaan met de soms schrijnende situaties die ze in hun werk tegenkomen.

Stappenplan

De handreiking is een onderdeel van het Safe at Home project. De publicatie gaat allereerst in op de rol van corporaties en op wat er nodig is om actief te kunnen bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vervolgens zijn aanbevelingen voor de sector verwerkt in een stappenplan, dat concrete handvatten biedt voor de praktijk. In de bijlagen is aanvullende informatie opgenomen over huiselijk geweld en kindermishandeling, de rol van woningcorporaties en over de wetgeving rond dit thema, de rol en werkwijze van Veilig Thuis en het Safe at Home project.

Minister Hugo de Jonge van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam donderdag tijdens de Safe at Home conferentie het eerste exemplaar in ontvangst.