Niet méér meldingen huiselijk geweld tijdens coronacrisis

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is in Nederland tijdens de coronacrisis niet toegenomen. Wereldwijd is er wel sprake van een stijging van het aantal meldingen.

"Gelukkig zien we geen significante stijging van het aantal adviesvragen of meldingen", zegt Debbie Maas, voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis op NOS.nl.

De verwachting was dat het aantal gevallen van huiselijk geweld wel zou toenemen. Door de lockdown kwamen mensen immers meer bij elkaar op de lip te zitten en zouden er sneller spanningen kunnen ontstaan. Maar in de beginfase van de coronacrisis liep het aantal meldingen van huiselijk geweld in sommige regio’s juist terug. In Zuidoost-Brabant daalde het bijvoorbeeld met 16 procent. Volgens Judith Kuijpers van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant toont dat aan dat men in de beginperiode niet in staat waren om achter de voordeur te komen.

Of er de afgelopen maanden minder huiselijk geweld heeft plaatsgevonden, valt volgens Maas niet te zeggen. “We weten het niet zeker, ook niet wat dit betekent voor de lange termijn. Een interpretatie van de cijfers is, dat het veelal professionals zijn die melding doen van huiselijk geweld. Maar ook zij konden tijdelijk niet aan het werk en hadden minder contact met kwetsbare gezinnen.”

Bij de 26 Veilig Thuis-organisaties komen gemiddeld per maand 11.000 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen. Er worden in een maand 9000 adviesgesprekken gevoerd.

Toenmame wereldwijd

Vrouwenrechtenorganisatie ActionAid presenteert vandaag het rapport Surviving Covid-19: A Women-Led Response. Hierin staat dat het geweld tegen vrouwen wereldwijd als gevolg van de wereldwijde lockdowns en coronamaatregelen schrikbarend is toegenomen. Uit het rapport blijkt onder meer dat het aantal meldingen van seksueel en huiselijk geweld in bijvoorbeeld Bangladesh tijdens de coronacrisis bijna is vertienvoudigd ten opzichte van vorig jaar. In Italië laat een review van meer dan 228 opvangcentra zien dat het aantal vrouwen dat om hulp vroeg via de anti-geweld noodhulplijn van de regering met 59% is toegenomen.

“Een stijging van geweld komt helaas vaak voor tijdens humanitaire rampen”, zegt Jannelieke Aalstein, directeur van ActionAid Nederland, “maar deze cijfers zijn ongehoord.” “COVID-19 is naast een gezondheids- en economische crisis ook echt een geweldscrisis, die tot forse toename van vrouwenmoord, verkrachting en andere vormen van geweld tegen vrouwen leidt”, aldus Aalstein. “Ons onderzoek laat zien dat dit een wereldwijd fenomeen is. Wij roepen regeringen, donoren en de VN op om in actie te komen en vrouwen te beschermen.”