Wat heb jij nodig om huiselijk geweld goed aan te pakken?

Uit onderzoek blijkt dat de kennis en informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) versnipperd is. Ook is er veel verschil in het aanbod van kennis. De waarde en betrouwbaarheid ervan is niet altijd duidelijk. Movisie, NJI en het CCV hebben daarom een vragenlijst opgesteld met de hoofdvraag: 'Wat heb jij nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling goed aan te pakken?'

Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werken samen om de kennis en informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling goed te ontsluiten.

Hun doel is om informatie voor professionals zo eenduidig en toepasbaar mogelijk te maken. Zij willen daarom weten: wat heb jij nodig als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

En hoe kunnen de kennisinstituten daarbij het beste helpen? De vragenlijst telt in totaal 27 (open en meerkeuze) vragen. De gegevens worden anoniem verwerkt. 

Vul de vragenlijst hier in en draag er direct aan bij om deze kennis en informatie logisch, vindbaar en direct toepasbaar te maken.