Stay home, stay safe?

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is snel na het uitbreken van de coronacrisis gestart met onderzoek naar de mogelijke impact van de coronamaatregelen op huiselijk geweld en kindermishandeling: Stay home, stay safe?. Hiervoor zijn gedetailleerde gegevens van alle Veilig Thuis-regio’s gebruikt over het aantal meldingen, het aantal casussen (één casus kan meerdere meldingen krijgen), de melder en de vermoedelijke aard van het huiselijk geweld. 

Om de impact van de coronamaatregelen goed te onderzoeken, zijn de Veilig Thuis-gegevens over huiselijk geweld in 2020 vergeleken met dezelfde periodes in 2019. Hoewel er in vergelijking met 2019 geen substantiële verschillen werden gevonden in het aantal meldingen, blijkt uit het onderzoek dat er wel verschillen zijn in het type melder oftewel wie de melding doet bij Veilig Thuis. 

Op deze pagina vindt u de landelijke resultaten van dit onderzoek. Op de site van het NSCR zijn de resultaten ook per Veilig Thuis-regio uitgesplitst.