Eergerelateerd geweld

Eer heeft te maken met de reputatie van integriteit en betrouwbaarheid. In sommige families en gemeenschappen speelt de zedelijke familie-eer een grote rol.

Morele normen ten aanzien van seksualiteit bepalen de omgang tussen mannen en vrouwen.

Worden deze normen gehanteerd dan ‘hoor je er bij’. Wanneer als gevolg van moreel wangedrag iemands reputatie niet goed is, dan wordt hij/zij gezien als immoreel en dus slecht. Gevolg is dat het individu kan worden uitgesloten.