Zo zijn we niet getrouwd

Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap.

De problematiek van huwelijksdwang, achterlating in het land van herkomst en huwelijkse gevangenschap
heeft in de afgelopen jaren in Nederland in toenemende mate politieke aandacht gegenereerd.

Tot op heden ontbreekt echter een overzicht van de omvang en aard van de problematiek. Deze informatie is van groot belang voor het opstellen van doeltreffend beleid om huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap tegen te kunnen gaan.

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een landelijk beeld van de omvang en de aard van de problematiek van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap in Nederland.

De publicatie is een uitgave van het Verwey-Jonker Instituut.