Kindcheck – Signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen - factsheet

De Kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van de Kindcheck is om meer kinderen in beeld te brengen die ernstig risico lopen mishandeld of verwaarloosd te worden.

Factsheet Kindcheck - Signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen
PDF document | 2 pagina's | 76 kB
Factsheet | 01-11-2018, update november 2022

Ontwikkeld door

Deze factsheet is ontwikkeld door Kindcheck GGZ in samenwerking met ketenpartners in de strijd tegen kindermishandeling. De factsheet is ook als download te vinden bij het onderdeel 'Publicaties'.