Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid - Landelijke aanpak bij slachtoffers van criminele uitbuiting

Een dader van, bijvoorbeeld, een kleine diefstal hoeft niet altijd een jeugddelinquent te zijn. Hij of zij kan ook in opdracht stelen. Deze kinderen worden aangezet tot het plegen van strafbare feiten.

Wanneer dit het geval is, is de jongere een (vermoedelijk) slachtoffer van mensenhandel. Vaak wordt dit nog niet gezien, waardoor de uitbuiting voortduurt. Kennis is dan ook cruciaal om mensenhandel te kunnen signaleren. Dat is een omslag van strafrechtelijke benadering naar civielrechtelijke benadering.

Deze factsheet gaat daarom over de signalering van vermoedelijk slachtofferschap en het proces dat volgt. Welke stappen genomen moeten worden en met welke ketenpartners je daarin kunt samenwerken.