Mensenhandel - factsheet

Hieronder volgen een korte introductie over dit type geweld, een overzicht van de signalen die je erbij kan tegenkomen, en aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen van de meldcode.

Factsheet Mensenhandel
PDF document | 3 pagina's | 90 kB
Factsheet | 01-11-2023

Deze factsheet is ontwikkeld door het landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha) in samenwerking met verschillende ketenpartners.