Mensenhandel

Deze factsheet is ontwikkeld door het landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha) in samenwerking met verschillende ketenpartners.