Mensenhandel - Bronnen

Dit bestand geeft een overzicht van organisaties die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de bijbehorende factsheet en van beschikbare achtergrondinformatie (bronnen).

Verschillende organisaties hebben input geleverd voor het maken van deze factsheet Mensenhandel. De factsheet is bestemd voor professionals in alle beroepen die een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hanteren.