Oosterse teelt - Vietnamezen in de hennepteelt

Dit rapport is het resultaat van een exploratief onderzoek naar de rol van Vietnamese verdachten in de hennepteelt in Nederland, met aandacht voor de bredere internationale context.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van het voormalig Programma Aanpak Georganiseerde Hennepteelt (PAGH) en de Raad van Korpschefs. De bevindingen zijn interessant voor de Nederlandse politie en haar partners, maar ook voor beleidsmakers en wetenschappelijk onderzoekers.