Mensenhandel - Met het oogmerk van orgaanverwijdering en gedwongen commercieel draagmoederschap

Na een update van het juridisch kader wordt ingegaan op incidenten rond mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering.

In die paragraaf wordt kort aandacht besteed aan de opsporing en vervolging van dit delict. Ook orgaanhandel en orgaantoerisme door Nederlanders wordt besproken, evenals de recente discussie over commercialisering van de orgaanmarkt.

In het tweede deel wordt ingegaan op het raakvlak tussen mensenhandel en commercieel draagmoederschap. Dit onderwerp is niet eerder besproken in het kader van de mensenhandelrapportage.