Nationaal Rapporteur - Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016

Samen met de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) heeft de nationaal rapporteur dit schattingrapport uitgebracht.

De resultaten laten zien dat het in Nederland jaarlijks om tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers van mensenhandel gaat. Met deze schatting hebben we voor het eerst ook zicht op wat niet in beeld is bij opsporings- en hulpverlenende instanties. Niet alleen het totale aantal is duidelijk, het is nu ook zichtbaar waar de blinde vlekken zitten en waar de overheid zich bij de aanpak van mensenhandel extra op moet richten.

Deze slachtoffermonitor legt de zwakke plekken in het Nederlandse mensenhandelbeleid bloot en biedt een handreiking om daar verbetering in aan te brengen. Nu is het moment om deze kennis om te zetten in beleid en praktijk.