Mensenhandel - Tiende rapportage van de Nationaal Rapporteur

De beste voorspeller van slachtofferschap van seksueel geweld is eerder seksueel geweld. En seksuele uitbuiting is seksueel geweld, gepleegd door de mensenhandelaar en, in geval van minderjarigen, ook de klant.

Preventie is nodig om dit cijfer naar beneden te krijgen. Een deel van de preventiemogelijkheden ligt in het signaleren en onderzoeken van seksueel geweld tegen kinderen, tegen meisjes. Kinderen zijn inherent kwetsbaar en verdienen extra inzet van de overheid om hen te beschermen.

Het rapport bevat drie onderzoeken en een overzicht van trends en uitdagingen.

De aanpak van mensenhandel is geen rustig bezit. Mensenhandelaren zijn inventief, maken in toenemende mate gebruik van technologie en het is een lucratieve business. Mensenhandel gaat over geld, veel geld. De overheid moet daarom in haar aanpak ook inventief zijn.