Ouder-mishandeling - factsheet

In deze factsheet vindt u een korte introductie over dit type geweld, een overzicht van de signalen die je erbij kan tegenkomen, en aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen van de meldcode.

Factsheet Ouder-mishandeling
PDF document | 2 pagina's |103 kB
Factsheet | 01-11-2018, 2e versie (ongewijzigd) 01-08-2022

Wat is ouder-mishandeling?

Ouder-mishandeling is: niet-incidenteel geweld in het gezin, gepleegd door een (doorgaans thuiswonende afhankelijke) jeugdige of jongvolwassene, dat gericht is op (een van) de ouders.

Ontwikkeld door

Deze factsheet is ontwikkeld door TNO i.s.m. diverse ketenpartners in de strijd tegen ouder-mishandeling.