Ouder-mishandeling

Ouder-mishandeling wordt ook wel ‘kind-ouder geweld’ genoemd. Het gaat om huiselijk geweld van jongeren tegen hun ouders, niet te verwarren met ouderENmishandeling. Het gaat om herhaaldelijk en ernstig geweld en dus niet om ‘normale’ puberteitsconflicten. Het geweld kan psychisch, fysiek en seksueel zijn, met financiële afpersing en materiele schade.