Partner- en ex-partnergeweld - factsheet

In deze factsheet vindt u onder andere een korte introductie over dit type geweld en een overzicht van de signalen die u erbij kunt tegenkomen.

Factsheet (Ex-)Partnergeweld
PDF document | 3 pagina's | 102 kB
Factsheet | 01-11-2018, update april 2023

Wat is (ex-)partnergeweld?

(Ex-)Partnergeweld is iedere vorm van geweld tussen partners of ex-partners.
Ook een (constante) geweldsdreiging wordt beschouwd als (ex-) partnergeweld. Hierbij gaat het om alle vormen van geweld; fysiek, emotioneel/psychisch, seksueel, financieel of online, en om stalking.

Ontwikkeld door

Deze factsheet is ontwikkeld door Movisie in samenwerking met diverse ketenpartners. De factsheet is ook als download te vinden bij het onderdeel 'Publicaties' op deze website.