Verborgen vrouwen - factsheet

In deze factsheet vindt u onder andere een korte introductie over dit type geweld en een overzicht van de signalen die u erbij kunt tegenkomen.

Factsheet Verborgen vrouwen
PDF document | 2 pagina's | 66 kB
Factsheet | 28-10-2020, update augustus 2022

Wat/wie zijn verborgen vrouwen?

Verborgen vrouwen zijn vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie gedwongen worden om geïsoleerd te leven. Vaak gaat dit gepaard met psychische intimidatie of (dreiging met) fysiek geweld.

Ontwikkeld door

Deze factsheet is ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut/Kennisplatform Integratie en Samenleving in samenwerking met verschillende ketenpartners in de strijd tegen huiselijk geweld. De factsheet is ook als download te vinden bij het onderdeel 'Publicaties'.