Verborgen vrouwen

Verborgen vrouwen zijn vrouwen die door de partner en/of (schoon)familie gedwongen worden om geïsoleerd te leven. Vaak gaat dit gepaard met psychische intimidatie of (dreiging met) fysiek geweld.

Verborgen vrouwen worden veelal tegen hun eigen wil thuis opgesloten en mogen geen of slechts zeer beperkt contact hebben met anderen. Als er buitenshuis contact is, gebeurt dit vaak onder begeleiding en controle van partner en/of familie.

Verborgen vrouwen hebben weinig tot geen mogelijkheden om te participeren in de samenleving, zijn niet of nauwelijks zichtbaar voor hulpverlening, en weten ook zelf de weg naar hulp niet te vinden (of pas na lange tijd).