Animatiefilm SGBV migranten en nieuwkomers

Migranten en nieuwkomers zijn extra kwetsbaar voor seksueel en gender-gerelateerd geweld (SGBV). Om hen voor te lichten over SGBV en de weg naar hulp te bieden, is er nu een animatiefilm, beschikbaar in 23 talen.

De animatiefilm is bruikbaar voor sleutelpersonen, maar ook voor docenten van Internationale Schakelklassen, MBO’s en voor zorgprofessionals die met migranten werken.

De film is gemaakt binnen het PROTECT-project , gericht op het verbeteren van de hulpverlening aan slachtoffers van SGBV in migrantengemeenschappen.

De activiteiten binnen PROTECT bieden ondersteuning aan het dichten van de kloof tussen migrantengemeenschappen en hulpverlening in Nederland. Want of je nou vluchteling of asielzoeker bent; kind, jongere of volwassene; je identificeert als man, vrouw, transseksueel, interseks of non-binair: niemand heeft het recht om jou pijn te doen.

Het PROTECT-project wordt gefinancierd door het ‘Rights, Equality and Citizenship Programme’ van de Europese Unie (2014-2020). In Nederland wordt PROTECT uitgevoerd door IOM, Pharos, Rutgers, Arq Psychotrauma Expert Groep, en dertien sleutelpersonen met een migrantenachtergrond.