Homo- of biseksuele jongeren twee keer zo vaak slachtoffer online incident

Van de homo- of biseksuele jongeren kreeg 11,4 procent in 2018 te maken met online incidenten. Dat is ruim twee keer zo vaak als heteroseksuele jongeren. Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek Digitale Veiligheid & Criminaliteit.

Van het totaal aantal 12- tot 25-jarige internetgebruikers werd 5,3 procent in 2018 naar eigen zeggen wel eens online gepest, gestalkt of bedreigd.

Meisjes hadden hier bijna twee keer zo vaak mee te maken als jongens (7,1 procent tegen 3,6 procent).

Online laster kwam met 3,9 procent het vaakst voor. 1,9 procent van de jongeren kreeg naar eigen zeggen te maken met online stalking en 1,0 procent met bedreiging met geweld. Meisjes kregen vaker te maken met online stalking en laster. Bedreiging met geweld kwam bij jongens en meisjes even vaak voor. In de jongste groep (12 tot 18 jaar) komen online incidenten met 6,4 procent vaker voor dan bij jongeren van 18 tot 25 jaar, waarvan 4,4 procent hier last van had.

Seksueel getinte incidenten

Homo- of biseksuele jongeren hadden met name vaker te maken met seksueel getinte incidenten (5,3 procent) dan heteroseksuele jongeren. Van de heteroseksuele jongeren kreeg 1,6 procent te maken met een seksueel getint incident. Deze incidenten kwamen aanzienlijk vaker voor bij meisjes (2,8 procent) dan bij jongens (0,5 procent).

Melden

Van de jongeren meldde 8 procent het incident bij de politie of een ander instantie en 36,7 procent vertelde over het incident aan familie, vrienden of een leerkracht. 4,8 procent deed uiteindelijk aangifte bij de politie.

Aan dit onderzoek uit het najaar van 2018 deden ruim 38 duizend personen mee.