Amsterdam wil veiligheid vrouwen vergroten

Amsterdam moet veiliger worden voor meisjes en vrouwen. De gemeente neemt daarom maatregelen die de veiligheid van vrouwen thuis, op straat en online moeten vergroten.

De gemeente heeft op haar website een lijst met maatregelen gepubliceerd waarmee ze straatintimidatie, huiselijk geweld en online intimidatie wil tegengaan.

Een van die maatregelen is de campagne #jijstaatnietalleen: gericht op meisjes en vrouwen die te maken krijgen met seksuele intimidatie en geweld. Boodschap is dat de stad net zo goed van hen is en dat uitbuiting en intimidatie niet worden geaccepteerd. Voor wie dat wil, staat een Amsterdamse vrouw klaar die als positief rolmodel en vriendin een steun kan zijn.

De burgemeester gaat in gesprek met hotels, restaurants en nachtclubs om afspraken te maken over het melden van misstanden zoals ronselen, intimidatie en misbruik. En er wordt onderzocht of onwillige ondernemingen hiertoe gedwongen kunnen worden.

Samen met de politie en het OM wil de stad ook het fenomeen sextortion (afpersing door gebruik van naaktbeelden) aanpakken. Meisjes zijn daarbij de belangrijkste aandachtsgroep.

Kwetsbare groep

Om meisjes die in grote problemen verkeren maar hulp mijden beter in beeld te krijgen, wordt de komende tijd onderzoek gedaan. Wat speelt er in de verschillende stadsdelen? Welke signalen krijgen scholen, jongerenwerk en hotels? Hoe werkt de online leefwereld van jongeren hierin door? “We zetten ons in om voldoende woonruimte en opvang te regelen voor deze kwetsbare groep meisjes”, aldus de gemeente.

In Amsterdam steeg het aantal geregistreerde geweldsincidenten in de huiselijke sfeer met 7 procent: van 6.183 in 2017 naar 6.608 in 2018.