Rotterdams manifest Stop geweld tegen vrouwen

De Rotterdamse werkgroep 'Stop geweld tegen vrouwen' heeft vorige week een manifest gepresenteerd. De deelnemers aan de werkgroep spreken hierin hun betrokkenheid en commitment uit om geweld tegen vrouwen te stoppen.

De deelnemende partijen doen dat op hun eigen manier en op hun eigen terrein, maar ook meer in samenwerking met elkaar.

De deelnemers van de werkgroep zetten extra in door het voortzetten van het gesprek met mannen, vrouwen en organisaties in Rotterdam, door te blijven werken aan de positie van vrouwen én mannen en door meer te luisteren naar (familie van) vrouwen die met geweld te maken hebben en te doen wat zij nodig hebben. De gemeente richt hiervoor een comité van ervaringsdeskundigen in.

"In Rotterdam moet iedere vrouw zich veilig voelen. Jammer genoeg is dat nog niet zo. Alleen samen kunnen wij geweld tegen vrouwen een halt toeroepen. De manier waarop organisaties samenwerken bij meldingen of vermoedens rond geweld is daarbij cruciaal. Maar ook de preventie in een vroeg stadium en de sociale norm in Rotterdam rond de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en het afkeuren van geweld, speelt een essentiële rol", aldus de Rotterdamse wethouders Bokhove (Mobiliteit, jeugd en taal) en Wijbenga (handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven).

Ontstaan werkgroep

In 2018 schrok Rotterdam op door de gewelddadige dood van drie jonge vrouwen die door huiselijk geweld en stalking om het leven kwamen. Daarop ontstonden verschillende ideeën om meer te doen tegen geweld tegen vrouwen. Zo startte de werkgroep Stop geweld tegen vrouwen. Gedurende een jaar verkende de werkgroep de manieren om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Op basis hiervan stelde de werkgroep haar commitment op in dit manifest.

Het slotevent Stop Geweld Tegen Vrouwen Rotterdam dat op 26 maart zou plaatsvinden is vanwege het coronavirus geannuleerd.

  • Het manifest Stop geweld tegen vrouwen is hier te lezen.