Adviezen en meldingen Veilig Thuis vorig jaar flink toegenomen

Bij Veilig Thuis is het aantal adviezen en het aantal meldingen van huiselijk geweld in de periode 2017-2019 toegenomen met respectievelijk 39 en 28 procent. Wel varieert de ontwikkeling van het aantal adviezen en meldingen sterk per regio.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG.

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen van stijgende uitgaven door een sterke toename van het aantal adviezen en meldingen bij Veilig Thuis. Gemeenten uitten daarbij hun zorgen over financiële tekorten om hun taken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te kunnen voeren.

Bijna alle betrokkenen zien het toegenomen aantal adviezen en meldingen als een positieve ontwikkeling, omdat dit betekent dat huiselijk geweld en kindermishandeling beter in beeld komt en dat er beter naar gehandeld kan worden. Daar staat tegenover dat ook de werkdruk bij medewerkers van Veilig Thuis sterk is toegenomen en dat het moeilijk is om goed gekwalificeerd en ervaren personeel te vinden. Respondenten geven aan dat mede door de druk om adviezen en meldingen tijdig te behandelen zij niet het gewenste kwaliteitsniveau kunnen waarborgen. De Veilig Thuis-organisaties focussen zich daarom vooral op ‘het hoofd boven water houden’. Wettelijke termijnen worden niet altijd nageleefd en wachtlijsten worden langer.

Verbeterde meldcode

De toename van het aantal adviezen en meldingen werd vorig jaar vooral veroorzaakt door de stijging van het aantal meldingen door ‘overige professionals’ (zorg, onderwijs etc.) en in veel mindere mate door de politie of niet-professionals. De invoering van de verbeterde meldcode in 2019 is de belangrijkste verklaring voor de toename van de adviezen en meldingen dat jaar. De stijging was in 2019 (ten opzichte van 2018) groter dan in 2018 (ten opzichte van 2017).