Gratis cursus huiselijk geweld voor apotheekteams

Apotheekmedewerkers kunnen sinds kort een gratis online cursus ‘Masker 19’ volgen. De cursus biedt hen een handreiking, zodat ze zich zekerder en beter voorbereid voelen op meldingen van huiselijk geweld.

Als een patiënt het codewoord ‘Masker 19’ uitspreekt in de apotheek, is dat voor het apotheekteam een signaal dat iemand huiselijk geweld of kindermishandeling wil melden.

Dit codewoord werd in Nederland op 1 mei ingevoerd, in navolging van Italië, Frankrijk en Spanje. 

Om het apotheekteam te ondersteunen bij het afhandelen van een dergelijke melding, biedt Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA)  sinds vorige week kosteloos de online cursus 'Masker 19' aan voor apotheekteams. De cursus voorziet medewerkers van achtergrondinformatie, informeert hen over het proces en hoe ze kunnen reageren op een melding. Er wordt ook ingegaan op het beroepsgeheim en hoe om te gaan met eigen emoties.