Nederland voldoet aan minimumnormen aanpak mensenhandel

Nederland voldoet volledig aan de minimumnormen om mensenhandel uit te bannen. Wel moet er meer gedaan worden om slachtoffers van seksuele uitbuiting op te sporen en mensenhandelaren te vervolgen en te berechten. Dat blijkt uit het jaarlijkse TIP-rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Naar schatting worden 1300 Nederlandse meisjes per jaar slachtoffer van seksuele uitbuiting.

"Maar deze aantallen zien we niet terug in de hulpverlening en al helemaal niet in politieonderzoeken. Als het gaat om jongensslachtoffers zijn onze blinde vlekken nog groter," aldus Defence for Children - ECPAT.

Het TIP-rapport (Trafficking in Persons Report) 2020 prijst de toename van het aantal politieonderzoeken naar mensenhandel in Nederland, evenals de uitbreiding van opvangcapaciteit voor slachtoffers van mensenhandel, de uitbreiding van de regionale coördinatie om mensenhandel tegen te gaan en de toegenomen middelen bij de arbeidsinspectie om mensenhandel te onderzoeken.

Geen volledige data

Ondanks de toename van het aantal politieonderzoeken werden er afgelopen jaar minder mensenhandelaren in Nederland vervolgd en berecht. Ook werden minder slachtoffers geïdentificeerd, werd de pilot multidisciplinaire vaststelling slachtofferschap beëindigd en kon Nederland geen volledige data aanleveren over slachtoffers van mensenhandel voor de gevraagde periode. En voor het tweede opeenvolgende jaar zijn er geen veroordelingen van mensenhandelaren op de eilanden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) geweest. 

Het rapport gaat ook specifiek in op extraterritoriale seksuele uitbuiting van kinderen: daders die seksuele handelingen verrichten met kinderen buiten het land waar zij wonen.

Het volledige rapport is te downloaden via Defence for Children – ECPAT.