Misbruikmeldpunt Slachtofferhulp nu ook gericht op gesloten gemeenschappen

Het meldpunt ‘Verbreek de Stilte’ van Slachtofferhulp Nederland wordt uitgebreid met specifieke expertise over gesloten gemeenschappen. Dat heeft minister Dekker vandaag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van het rapport over seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen.

De uitbreiding van het meldpunt moet ervoor zorgen dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen laagdrempelig emotionele, juridische en praktische ondersteuning kunnen krijgen.

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht eerder dit jaar, bleek dat Jehova’s Getuigen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik en daar melding van deden, zeer negatief zijn over de behandeling van hun klacht. Drie kwart van de slachtoffers bestempelde de behandeling als "zwaar onvoldoende", met een gemiddeld cijfer van een 3. De belangrijkste aanbeveling uit het rapport was het oprichten van een meldpunt waar slachtoffers van seksueel misbruik hun verhaal kunnen doen en geholpen kunnen worden.

'Buitengewoon kwalijk'

Het bestuur van de Jehova’s Getuigen is niet bereid om zelf een laagdrempelig
intern meldpunt in te richten. Daarom heeft minister Dekker aan Slachtofferhulp Nederland gevraagd om het externe, reeds bestaande, meldpunt Verbreek de Stilte uit te breiden. Dekker: "Van iedere gemeenschap of organisatie verwacht ik dat zij alles doen om seksueel misbruik tegen te gaan en slachtoffers te helpen en ondersteunen. Dat gebeurt bij de Jehovah's Getuigen niet en dat vind ik buitengewoon kwalijk. Daarom reiken wij die hand nu uit en kunnen slachtoffers uit deze gemeenschap binnenkort bij het meldpunt ‘Verbreek de Stilte’ van Slachtofferhulp Nederland terecht. Slachtoffers hebben recht op professionele hulp en een luisterend oor, het kan niet zo zijn dat zij tegen een muur van onwil aanlopen. Je mag slachtoffers nooit in de kou laten staan."

Speciale trainingen

Verbreek de Stilte is onderdeel van Slachtofferhulp Nederland en richt zich specifiek op slachtoffers van seksueel misbruik. De medewerkers van het meldpunt worden speciaal getraind om slachtoffers van zedendelicten zo goed mogelijk te ondersteunen op emotioneel, juridisch en praktisch vlak.