Nieuwe projecten rond verbeteren professionele norm

Eind december zijn vier nieuwe onderzoeksprojecten van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) van start gegaan. De projecten richten zich op het verbeteren van de professionele norm en leveren kennis op om professionals in hun werk te ondersteunen.

De projecten zijn divers in thema’s en problematieken die worden aangepakt.

Zo richt een van de projecten zich op conflicten tussen ouders bij echtscheiding en het effect dat dat heeft op het welzijn van het kind. Twee andere projecten richten zich op het herkennen of bespreekbaar maken van schadelijke traditionele praktijken als eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking.

Het laatste project richt zich op ervaringsdeskundigheid van professionals op het gebied van huiselijk geweld. Hoe kan een eigen traumatische ervaring benut worden om een ander te helpen? En wat zijn de mogelijke effecten?

De onderzoeken zullen medio 2022 hun resultaten opleveren.

Meer informatie

Via de volgende links leest u meer over de projecten die van start zijn gegaan: