Hulpmiddel voor herkenning geweldspatronen binnen gezinnen

In ‘Kwestie van lange adem’, het grootschalige onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd. Hieruit kwamen vijf herkenbare gezinsprofielen naar voren. Het herkennen van deze profielen helpt professionals bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en te bepalen welke hulp nodig is.

Augeo heeft een magazine gepubliceerd dat professionals helpt om, aan de hand van deze gezinsprofielen, het geweld in kaart te brengen.

Het Verwey-Jonker Instituut deed uitgebreid onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld bij gezinnen die gemeld waren bij Veilig Thuis. De resultaten geven een gedetailleerd beeld van deze gezinnen. 

De problematiek is veel heviger en hardnekkiger dan aanvankelijk gedacht werd. Om gericht maatwerk te kunnen bieden aan een gezin is screening en analyse van het soort geweld en de problematiek in het gezin nodig.

Profielen

Hoewel elk gezin uniek is, zijn er verschillende profielen te onderscheiden, met elk een andere problematiek die op de voorgrond staat. De profielen sluiten elkaar niet uit en kunnen in de praktijk in elkaar overlopen. Ze geven een herkenbaar beeld. Het betreft:

  1. Intieme terreur; hierbij is sprake van een machtsverschil tussen de partners
  2. Gezin in de stress; een hoge mate van stress in het gezin leidt herhaaldelijk tot conflicten waarbij het (ernstige) geweld ook van twee kanten kan komen.
  3. Langdurige zorg; waarbij één (of beide) partners vanwege een beperking of psychische problemen langdurige zorg nodig heeft.
  4. Kindgedrag en opvoedstress;  gedragsproblemen kunnen zowel een oorzaak als een gevolg zijn van geweld in huis.
  5. Complexe conflictscheiding; dit betreft met name psychisch geweld en een juridisch gevecht om de kinderen.