Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers

Apothekersorganisatie KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld.

De nieuw ontwikkelde signaleringstool is een aanvulling op de meldcode en de e-learning.

Met hulp van deze tool weet de apotheker waar hij op moet letten en kan hij een vermoeden van mishandeling of geweld onderbouwen.

Van de apotheker wordt verwacht dat hij, op basis van de goede zorg die hij levert aan de patiënt, attent is op de signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook wordt verwacht dat hij weet hoe te handelen bij een melding omtrent kindermishandeling of huiselijk geweld en dat hij effectief reageert op deze signalen en meldingen.

De KNMP heeft de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld zodat de apothekers weten welke stappen ze moeten nemen bij signalen en meldingen omtrent huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook is sinds oktober vorig jaar de e-learning ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld: werken met meldcode en codewoord’ beschikbaar.