Signaleringstool kindermishandeling en huiselijk geweld voor apothekers

Deze signaleringstool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. De lijst is een hulpmiddel om een vermoeden te onderbouwen.

Van de apotheker wordt verwacht dat hij, op basis van de goede zorg die hij levert aan de patiënt, attent is op de signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld, dat hij weet hoe te handelen bij een melding omtrent kindermishandeling of huiselijk geweld en dat hij effectief reageert op deze signalen en meldingen.