Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2020

Via Chat met Fier hebben het afgelopen jaar 250 kinderen in Nederland melding gemaakt van uitbuiting. Ruim 90 procent van de meldingen betrof seksuele uitbuiting. Een op de zeven melders stelt dat hun (stief)ouders bij de uitbuiting waren betrokken. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel (CKM).

Chat Met Fier is een online chatplatform waar slachtoffers anoniem hun verhaal kunnen delen als zij seksueel worden uitgebuit. In 2020 kwamen in totaal 283 unieke bezoekers over mensenhandel op het online hulplatform. De meesten gaven aan zelf slachtoffer te zijn. In de overige gevallen ging het om iemand die een melding maakte over een ander persoon.

Bij het overgrote deel (91,5%) ging het om seksuele uitbuiting. Ongeveer 4 procent maakte melding van criminele uitbuiting. In 65 procent was er sprake van first disclosure, waarbij slachtoffers voor het eerst vertellen over hun uitbuitingssituatie. Dit betekent dat zij nog bij geen enkele andere instantie bekend zijn. Ook dit jaar zijn het weer vooral jonge slachtoffers, bijna 60 procent is minderjarig en 20 procent is 15 jaar of jonger.

CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: "Dit rapport toont aan dat seksuele uitbuiting van soms hele jonge kinderen ook tijdens de pandemie is doorgegaan. Het is duidelijk dat mensenhandelaren zich hierdoor niet hebben laten weerhouden. Dit geldt ook voor de klanten van minderjarige slachtoffers die niet zijn gestopt met het misbruiken van minderjarigen."

Uitbuiting door ouder(s)

Een van de schrijnende uitkomsten van het onderzoek is dat ook ouders direct betrokken kunnen zijn bij de uitbuiting van hun eigen kind. In één op de zeven gevallen was dit het geval, een stijging vergeleken met vorig jaar. De duur van de uitbuitingssituatie van deze slachtoffers is in meer dan de helft van de gevallen langer dan twee jaar. Ook zijn er in enkele gevallen broertjes of zusjes die worden uitgebuit.