Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2020

Dit onderzoek heeft tot doel om bij te dragen aan het vergroten van het zicht op de slachtoffers van mensenhandel in Nederland en gaat daarbij ook specifiek in op de effecten van corona op aard en omvang van mensenhandel. In dit rapport staat het aantal slachtoffers centraal dat in 2020 in beeld kwam van de online hulpverleningstool Chat met Fier.

Ondanks dat de mogelijkheden tot het faciliteren van mensenhandel via de reguliere seksplatformen zijn verminderd, blijkt uit dit onderzoek dat de pandemie niet gepaard gaat met een substantiële daling in het aantal slachtoffers van seksuele uitbuiting dat in beeld komt van de Chat met Fier.

Uit dit onderzoek blijkt dat tijdens de coronacrisis in 2020 in de maanden maart tot en met december 193 slachtoffers in beeld kwamen van de chat die tijdens het eerste chatgesprek in een uitbuitingsituatie zaten. Dit aantal is precies gelijk aan het aantal slachtoffers dat in dezelfde periode in 2019 in beeld kwam van de chat. Dit laat zien dat, ondanks de adviezen van de overheid, de maatregelen en de kans op besmetting, seksuele uitbuiting van (minderjarige) personen onverminderd lijkt te hebben doorgezet. Het onderzoek laat bovendien zien dat tijdens de coronacrisis ook nieuwe mensenhandelsituaties zijn ontstaan, wat betekent dat ook het groomen van slachtoffers niet is gestopt.

Dit rapport is een vervolg op het onderzoek over het jaar 2019.

Auteurs

D. Langerak en S.R. van Bemmel, Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel.