Blijf Groep presenteert Switch

Het Programma Integrale Behandeling en Begeleiding bij Huiselijk geweld (PIBBH) van de Blijf Groep gaat voortaan verder onder de naam Switch. De nieuwe naam drukt precies uit wat er met het programma wordt beoogd: Een switch in denken en doen voor ouders, kinderen, professionals om samen de patronen en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling te doorbreken.

Switch biedt integrale behandeling en begeleiding aan gezinnen waar geweld al jaren of zelfs generaties lang speelt. 

Hulpverleners van Alta (jeugdzorg), Blijf Groep (vrouwenopvang), GGZ (BRightGGZ) en de Waag (forensische GGZ) werken hierbij samen in één behandelteam. Samen kijken zij welke hulp nodig is om de (intergenerationele) geweldspatronen te stoppen en te doorbreken. Trauma en hechting zijn daarbij belangrijke thema’s.

Met Switch wil Blijf Groep de aanbevelingen van het Verwey-Jonker Instituut in de praktijk brengen. Het Verwey-Jonker Instituut constateerde in het onderzoek Kwestie van een lange adem dat een integrale aanpak nodig is om geweld in gezinnen te stoppen. Dat is precies wat Switch doet: samenwerken in een team met specialistische behandeling voor alle leden van het gezin.