Relationeel geweld in coalitieakkoord

Er komt een meldplicht voor medewerkers in de zorg en het onderwijs bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of vrouwelijke genitale verminking. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie gisteren presenteerden. Vrouwenhaat, zowel online als offline, zal krachtig worden bestreden.

Het akkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst stipt de bestrijding van geweld tegen vrouwen achter de voordeur, waaronder seksuele uitbuiting, kort aan.

De coalitie wil streng optreden tegen eerwraak en vrijheidsbeperking van meisjes, vrouwen en andere kwetsbaren, en tegen degenen die hieraan schuldig zijn. Hierbij worden de mogelijkheden verruimd om strafrechtelijk op te treden tegen medeplichtigen.

Slachtoffers van huwelijksdwang, achterlating of genitale verminking worden beschermd. Bijvoorbeeld door een rechter een preventief beschermingsbevel te laten uitvaardigen en het verbieden van het aanprijzen, aanzetten of uitvoeren van maagdenvliesherstel.

“Voor homohaat, antisemitisme, moslimhaat, vrouwenhaat, (online) seksuele uitbuiting, eerwraak, genitale verminking, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haatzaaien en geweld tegen andersdenkenden en tegen minderheden is geen plaats in onze samenleving,” zo schrijven de vier partijen. “Hiertegen treden wij op, onder meer door de aanpak van online bedreigingen, beveiliging van slachtoffers, aanmoediging van het doen van aangifte en gevolgen voor visumverlening”.