Bijdrage Defence for Children aan VN-rapport over kinderen die extra kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting

Defence for Children-ECPAT heeft de VN-Speciaal Rapporteur inzake de verkoop en seksuele uitbuiting van kinderen voorzien van een bijdrage waarin staat welke kwetsbaarheden van kinderen in Nederland het risico op seksuele uitbuiting vergroten. Ze deden dit samen met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen, Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) en Terre des Hommes.

Daarnaast voorzagen ze de Speciaal Rapporteur, de Gambiaanse Mama Fatima Singhateh​, van informatie over hoe kinderen in ons land in de praktijk tegen verkoop en seksuele uitbuiting worden beschermd. Dit met het oog op haar eerstvolgende thematische rapport aan de VN-Mensenrechtenraad. De Speciaal Rapporteur verzocht stakeholders van over de hele wereld om informatie met haar te delen voor dit op 22 oktober 2022 te publiceren rapport. 

Kwetsbaarheden die risico op seksuele uitbuiting vergroten

In de gezamenlijke bijdrage staat onder meer dat bepaalde groepen kinderen extra kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting. Zo blijkt uit onderzoeken dat kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of seksueel geweld een groter risico lopen om daarnaast slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting. Hetzelfde geldt voor kinderen die kampen met psychische problematiek, onder wie kinderen met een eetstoornis.

Instabiliteit op het gebied van huisvesting en financiën kan ook resulteren in een verhoogd risico op seksuele uitbuiting, waaronder transactionele seks, om op die manier te voorzien in de eigen basisbehoeften. Daarnaast zijn onbegeleide minderjarige vluchtelingen extra kwetsbaar, onder meer door het gebrek aan een sociaal vangnet. Ook blijkt dat homoseksuele, biseksuele en transgenderjongens vaker met seksueel geweld te maken hebben. Dit kan erop duiden dat zij, in vergelijking met lesbische meisjes en heterojongeren, een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor seksuele uitbuiting. Daders misbruiken deze kwetsbaarheid en spelen zo in op hun wantrouwen richting volwassenen, de omgeving of de autoriteiten.

Bron: Defence for Children