Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe en Stichting No Need to Hide werken vanaf nu samen

Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe en Stichting No Need to Hide zijn een samenwerking gestart om de verbinding tussen ervaringsdeskundigheid en professionele deskundigheid op het gebied van seksueel misbruik te vergroten. Van preventie tot aan nazorg is de rol voor ervaringsdeskundigen van belang. Fetzen de Groot, coördinator van het centrum is blij met de samenwerking: 'In het helpen van slachtoffers, maar ook in het maken van beleid op dit thema zijn ervaringsdeskundigen onmisbaar om dit thema beter bespreekbaar te maken.'

Rol van ervaringsdeskundigen

Stichting No Need to Hide deed zelf onlangs onderzoek naar de positie en rol van ervaringsdeskundigen bij seksueel misbruik. Daaruit is gebleken dat het inzetten van ervaringsdeskundigen op meerdere plekken in het proces van toegevoegde waarde is. Een ervaringsdeskundige kan bijvoorbeeld helpen een professional te spiegelen of een maatje zijn voor slachtoffers. Ook het delen van ervaringsverhalen kwam uit het onderzoek naar voren als belangrijke waarde. Zo krijgt misbruik een gezicht en dit draagt bij aan het bespreekbaar maken van het thema.

Bron: GGD Drenthe