Herkennen van seksuele uitbuiting: animatie

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft een animatie laten maken over het herkennen van binnenlandse seksuele uitbuiting. 

Uitbuiting bestrijden begint met het herkennen ervan. Binnenlandse seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel die moeilijk te doorgronden is. Om tot een effectievere aanpak te komen, moeten we verder kijken dan het stereotiepe beeld. Daarom heeft de Nationaal Rapporteur een animatie laten maken. 

Het doel van de animatie is om de complexe dynamiek tussen dader en slachtoffer inzichtelijk te maken. De boodschap die de Nationaal Rapporteur met de animatie wil overbrengen is: wees je bewust van eigen aannames, hou ogen en oren open voor de niet-stereotiepe situaties en blijf vragen stellen.

De animatie vindt u op de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.